Hopp til hovedinnhold
DeathTrip

Kledde ut bensinpumpe som alkoholpumpe

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Simen Murud Gundersen

Kommunikasjonsrådgiver

Mandag 30. oktober, ble bilister som ville fylle tanken på pumpe 6 hos Shell Bilbyn møtt av noe helt annet enn en bensinpumpe. Organisasjonen Ung i trafikken hadde sammen med tre lokale gutter kledd om pumpen til en «alkoholpumpe».

-Vi tror dette er en veldig god måte å nå ut til ungdommer på. Ingen er for å kjøre i fylla, sier Jon Noé Høye som er en av guttene bak kampanjen

Kampanjen ble til da han og kompisene Sigurd Rodal Leirgulen og Laurits Aas var med i konkurransen DeathTrip, som Ung i trafikken arrangerer hvert år for å forebygge ruskjøring blant ungdom.

-Det startet jo som en brainstorming, også var det noen som kom på at det var jo ganske stor likhet mellom å fylle beninstanken, og kroppen med alkohol. Så da ble det «Lurt å fylle tanken med alkohol?», sier Sigurd Rodal Leirgulen

To gutter foran en bensinpumpe
Jon og Sigurd er to av gutta bak kampanjen

DeathTrip er en landsdekkende konkurranse der videregåendeskoleelever konkurrerer om å lage den beste holdningskampanjen mot ruskjøring blant ungdom. Kampanjene skal informere og formilde konsekvensene ved ruskjøring til ungdom på en kreativ måte.

Prosjektleder for DeathTrip i Ung i trafikken Lea C. Tvervåg, sier at de er opptatt av å bruke ungdommer i sin kommunikasjon og i sine kampanjer.

-Som en ungdomsorganisasjon har vi stor tillitt til at ungdom som selv er i og kjenner målgruppa, klarer å formidle det vi ønsker på en måte som påvirker best mulig og som dermed er med på å skape den gode holdningen vi ønsker å se i trafikken.

-DeathTrip-prosjektet er i all hovedsak av og for ungdom. Men vi går også igjennom blant annet manus og handlingsforløp med ungdom før vi lanserer andre kampanjer og prosjekter.

Ung i trafikken hadde satt opp en stand ved pumpen, og snakket med mange av bilistene som var innom for å fylle tanken. Organisasjonen kunne også by på boller, gratis kaffe og egne wunderbaums med unikt design og budskap. Tvervåg forteller at de bruker mye tid på denne type aktivitet, og at det gir organisasjonen gode resultater

-Det er ingen overraskelse at ungdom er på digitale medier, og det benytter vi oss mye av. Men jeg tror det er viktig at vi også gjør fysiske stunt som skaper oppmerksomhet der ungdom befinner seg, og gjerne når det minst forventes. Det handler om å vise ansikt, og få frem at ruskjøring er et reelt problem i den virkelige verden – ikke bare på skjerm, film og spill.

Tvervåg forteller også at for å trekke ungdom til kampanjen har de brukt sosiale medier, og digitale skjermer i hele Trondheim.

  • 2023 er det dødeligste året for den yngste aldersgruppen siden 2009, med 20 døde mellom 16 og 24. Tar man med de under 16 så er tallet 27, 11 fler enn i fjor.
  • Mellom januar og oktober i år så ble 111 drept i trafikken.
  • Rundt 10.000 førere blir anmeldt for ruskjøring vært år.
  • Man antar at det kjøres 14.000 turer i alkoholrus hver dag i Norge.
  • Ungdommer under 24 år som kjører med en promille på over 0,5 øker sjansen for å bli drept i trafikken med 900 ganger.
  • I 2021 så var rus en direkte årsak til ulykker i 14 av 76 tilfeller og det døde 26 personer i disse ulykken

I oktober så ble 15 personer drept i trafikken, det betyr at det har dødd 111 personer så langt i år, 27 av de 115 er under 24 år og for de helt yngste, har det ikke vært et dødeligere trafikk år siden 2009. Dette er en utvikling som bekymrer Ung i trafikken.

-Det er ufattelig trist at ungdom blir drept i trafikken. Det skal bare ikke skje. Hvert eneste tall i ulykkesstatistikken er et helt liv, med familie og venner som sitter igjen i sorg. Vi er nødt til å jobbe videre med å kartlegge hva som motiverer unge til å bryte trafikkreglene, skape gode holdninger tidlig i utviklingen og få frem konsekvensene av dette. Så ungdom ikke minst forstår alvoret, men også hva man vinner på å følge reglene.

Ung i trafikken retter en stor takk til Shell Bilbyn i Trondheim for lån av pumpe, og for sponsing av kaffe og boller!