Hopp til hovedinnhold

Oppsummert

En grafikk som viser en elsparkesykkel

Elsparkesykkel i Norge

En elsparkesykkel er et effektivt kjøretøy som både er miljøvennlig og lett tilgjengelig. I de fleste byer i Norge finnes det mange muligheter for å leie en sparkesykkel. Du kan også kjøpe din egen.

Elsparkesykkel er spesielt populært blant ungdom. Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år, og du må bruke hjelm til du er 15 år. Promillegrensen på elsparkesykkel er 0,2.

Fakta og statistikk

6 av 10

unge velger elsparkesykkelen istedenfor å gå.

44%

av ungdom mellom 13-22 år sier de er blitt mer sosiale takket være elsparkesykkel

500.000

Nordmenn eier en halv million privateide elsparkesykler, men litt over 20.000 av disse har ansvarsforsikring.

Det skjer spesielt mange ulykker i helgene og på nattestid, og hele 41 % av de skadde var ruspåvirket i perioden mars 2019 til august 2020.

Jenter

skader seg dobbelt så mye som gutter. Forskere tror det kan være fordi de kjører oftere to på en.

13-15 åringer

Få unge fyllekjører på elsparkesykkel, men de mangler hjelm, kjører to på en sykkel og kjører fort på fortau.

Bruksområder

Når og hvor kan jeg kjøre elsparkesykkel?

Hvis du er 12 år gammel kan du kjøre elsparkesykkel med hjelm.

 • På veier hvor folk går, må du kjøre i gangfart.
 • Du kan også kjøre i sykkelfelt, i opptil 20 km/t.
 • Utleie av elsparkesykkel kan stenge på natten kl. 23:00 eller 00:00.

Forskning

Hva sier forskning om elsparkesykkel?

 • 6 av 10 unge velger elsparkesykkel isteden for å gå.
 • 44% av ungdommen i aldersgruppen 13-22 oppgir at de takket være elsparkesykkelen er mer sosiale.
 • 41% av ungdom i alderen 13-22 oppgir at de beveger seg mer utenfor hjemmet, mens 22% oppgir at de bruker mindre tid på dataspill etter elsparkesykkelens inntog.
 • I aldersgruppen 20-22 oppgir hele 65% av ungdommen at de har skadet seg på elsparkesykkel i alkoholrus.
 • 77% av ungdom oppgir at de ikke bruker hjelm på elsparkesykkel. 12% oppgir allikevel at de bruker hjelm hver gang, mens 11% oppgir å bruke hjelm på el-sparkesykkel av og til.

Lov og straff

Hva er reglene for elsparkesykkel?

 • Du må ha ansvarsforsikring på elsparkesykkelen din, du kan bli straffet for å bruke den hvis du ikke har det.
 • Små elektriske kjøretøy klassifiseres nå som «motorvogn».
 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal nå også gjelde for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Aldersgrensen for bruk av elsparkesykkel er 12 år.
 • For barn under 15 år er det nå påbudt å bruke hjelm på elsparkesykkel.
 • Det er ikke lov med passasjerer på elsparkesykkelen, man kan ikke stå to på, og man kan ikke bruke tilhenger.
 • Elsparkesykler som går over 20 km/t er ulovlig.

Bruker du mobilen på elsparkesykkel og blir tatt av politiet kan du få bot på 10.200 kroner og 3 prikker i førerkortet (6 prikker hvis du er på prøvetid). Har du ikke førerkort kan du få utsettelse, og må vente lenger med å ta lappen.

Hvis dere begge er over 15 år, får den som styrer elsparkesykkelen bota på 3.000 kroner.

Hvis dere er under 15 år får dere mest sannsynlig en advarsel først. Dere kan bli kjørt hjem av politiet for å fortelle hva dere har gjort eller invitere deg og foreldrene dine til en bekymringssamtale. Hvis det har skjedd skade på noe eller noen blir foreldrene deres ansvarlige for dette.

Blir du tatt med en elsparkesykkel som går fortere enn 20 km/t kan du få bot, miste førerkortet, få utsettelse på førerkortet og/eller i verste fall havne i fengsel.

Er du over 15 år ligger bota normalt på 5.000 kroner.

Du blir anmeldt av politiet og fratatt elsparkesykkelen din på stedet.

Skadeutfall og risiko

Hvor mange blir skadd på elsparkesykkel?

 • På elsparkesykkel er man rundt 5-7 ganger mer skadeutsatt enn man er på en vanlig sykkel.
 • I juni 2021 ble ca. 14 personer skadd på elsparkesykkel hver dag.
 • De fleste ulykkene skjer i helgene og på nattestid.
 • Siden man vet at alkoholrus forårsaker uoppmerksomhet og tregere reaksjonsevne er man mer utsatt på en elsparkesykkel, da små hjul dreier lett og enkelt kan forårsake skade.
Oslo:
 • Oslo skadelegvakt oppgir at de fleste elsparkesykkel-relaterte skadene som oftest er skader på kjeven og armskader.
 • I Oslo registrerte skadelegevakten 1 594 ulykker med elsparkesykler i perioden mars 2019 til august 2020. Hovedvekten av de skadde var menn mellom 25 og 34 år.
 • Av de 286 skadene hvor elsparkesyklister fikk hodeskade, var det kun 4 som brukte hjelm.
 • Selv om de fleste skadene som forkommer ved elsparkesykkeluhell er kjeve- og armskader, er de mest alvorlige skadene på knær og legger.

Flere faktasider om kjøretøy