Hopp til hovedinnhold
Elsparkesykkel

Mange skader seg og få er forsikret

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Simen Murud Gundersen

Kommunikasjonsrådgiver

En gjennomgang fra forsikringsselskapet If viser at gutter og jenter skader seg ulikt på elsparkesykkel.

If ser også at typiske skader etter elsparkesykkelulykker inkluderer brudd, sår, og skrubbsår, i tillegg til ødelagte klær. Rundt 30% av skadede får også tannskader og mindre hode- og ansiktsskader. Forsikrings forteller at det dessverre også er eksempler på alvorlige ulykker med store konsekvenser for både helse og økonomi.

Kan ikke trafikkreglene

Sakene hos forsikringsselskapene avslører at mange kollisjoner mellom elsparkesykler og biler oppstår i situasjoner der elsparkesyklistene ikke er klar over at de har samme ansvar som bilførere. Overraskende nok involverer halvparten av disse kollisjonene unge elsparkesyklister i alderen 12 til 15 år, som ofte ikke er klar over veitrafikkreglene og krysser veier med høy hastighet, også i overgangsfelt.

Få ha ansvarsforsikring

Norske myndigheter har innført obligatorisk ansvarsforsikring for både utleide og private elsparkesykler fra 2022 og 2023 henholdsvis. Likevel mangler rundt 80% av eierne denne forsikringen ifølge Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Og i tilfeller der uforsikrede elsparkesyklister forårsaker skader på personer eller eiendom, er det særlig unge menn som er overrepresentert.

Ung i trafikken har mange ganger snakket om den økonomiske konsekvense for føreren, spesielt når det gjelder erstatning for skader på både egen eiendom og andres.

I tillegg til å tenke trafikksikkerhet, oppfordrer vi alle brukere av elsparkesykler til å skaffe seg forsikring for å unngå ubehagelige økonomiske og personlige konsekvenser.