Hopp til hovedinnhold

Oppsummert

Stadig flere holder fartsgrensen. Likevel er fart den enkeltfaktoren som i størst grad bidrar til alvorlige ulykker på norske veier. Mange av dødsulykkene skyldes at farten bare har vært litt over fartsgrensen, eller for høy etter forholdene. Ved råkjøring og ekstremfart er sjansen stor for at du ikke overlever dersom du krasjer.

Hvis du kjører i fartsgrensen og havner i en trafikkulykke, vil du ha store sjanser for å overleve ulykken. Dette er fordi fartsgrensene er beregnet etter hvilken hastighet som er optimal for fart og overlevelsessjanse på en bestemt strekning under normale forhold.

Fakta og statistikk

1/3

I hver tredje dødsulykke har høy fart vært en medvirkende årsak.

Dersom farten økes fra 80 km/t til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke.

Seks av ti nordmenn overholder fartsgrensene.

Bremselengden øker proporsjonalt med kvadratet av hastighetsøkningen. Det betyr at hvis hastigheten dobles, for eksempel fra 40 km/t til 80 km/t, vil bremselengden bli fire ganger så lang.

Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter.

25 %

Hver fjerde drepte i 2021 var under 24 år.

En fotgjenger som blir truffet i 50 km/t har bare 20 prosent sjanse for å overleve.

Det er flest menn som anmeldes for å kjøre i ulovlige hastigheter. Men der fartssonene er lave, er det flere kvinner som blir bøtelagt for brudd på fartsgrensen.

Du sparer lite tid

Øker du farten fra 90 km/t til 110 sparer du bare ett minutt og 13 sekunder per mil du kjører.

Lov og straff

  • Blir du tatt for å kjøre i en ulovlig hastighet eller ikke har tilpasset farten din etter krevende forhold, får du bot. Ved større fartsovertredelser kan du i tillegg få prikker, miste førerkortet og få fengsel inntil ett år.
  • Vi har en plikt til å tilpasse fart og kjøring etter forholdene. For eksempel hvis det er svært glatt, så har man plikt til å kjøre veldig forsiktig.
  • Noen forhold kan gjøre at straffen for å kjøre for fort kan bli strengere enn fastsatte grenser. Å kjøre for fort med dårlig sikt, på svingete vegstrekninger, veier med kryss eller fotgjengerfelt, eller under andre krevende forhold kan virke skjerpende.
  • Dersom du forårsaker en ulykke under høy fart og det fører til personskader eller at liv går tapt, kan du få fengselsstraff i inntil seks år.

Dømt for råkjøringsvideo i sosiale medier.

Stadig flere har de siste årene lagt ut råkjøringsvideoer i sosiale medier som Snapchat og TikTok. Flere av disse sakene er etterforsket og har ført til domfellelse.

Politiet får tips om filming av råkjøringsvideoer fra venner og bekjente av de som legger ut dette i sosiale medier.

Forskning

Lavere fart og veiltiltak er faktorer som har bidratt mye til færre drepte og hardt skadde i trafikken de siste 20 årene.

40 %

40 prosent av dødsulykkene skyldes forhold der trafikantene har gjort et lovbrudd, altså ikke overholdt trafikkreglene. Av dette er høy fart, ruskjøring og manglende bilbelte de vanligste forholdene.

Når dødsulykkene kan kategoriseres som et bevisst og farlig lovbrudd, som høy fart, er ofte føreren i de yngste aldersgruppene og/eller kjører oftere uten førerrett eller i stjålet kjøretøy.

80-sonen

Det skjer flest alvorlige ulykker i 80-sonen.

Hvis vi ser på ulykker per kilometer, skjer det flest ulykker med drepte og hardt skadde i 40 og 70-soner.

Ungdom er bedre enn middelaldrende voksne til å kjøre i lovlig hastighet forbi fotobokser, altså automatisk trafikk kontroll. Men for fartsanmeldelser utenom fotoboksene, er det ungdom 18-20 år som dominerer.

Hjerne og kropp

I max fart på 20 km/t på en elsparkesykkel innsnevres sidesynet ditt fra 180 grader til 120 grader. Det er mye i sidesynet du ikke får med deg.

Flere faktasider om trafikksikkerhet